Drottningens juvelsmycke online dating web design southend essex

Posted by / 16-Apr-2016 19:32

Almqvist må kalla sitt verk "Romaunt" men här finns, förutom prosa, också inslag av lyrik och dramatik.

Tintomara stjäl natten för mordet "drottningens juvelsmycke", en tiara med rubiner, opaler och diamanter, från kungliga slottet (själv anser hon att hon lånar det) och lyckas tillsammans med Adolfine undgå rannsakningen av de närvarande på operan genom att fly genom olika lönngångar.

In the country, she becomes the love object of two women, Amanda and Adolfine, the daughters of the Baroness; and two men, the nobles Ferdinand and Clas-Henrik, who earlier courted the sisters and who are now concealing their involvement in the assassination.

Tintomara is killed by Ferdinand during a performance planned as a spectacular entertainment for the court which ends in disaster.

Till sist tar hon värvning i kungens musikkår som klarinettist men upptäcks av Reuterholms spioner och under tumultet drar hon värjan och skadar en annan soldat. Almqvist beskrev själv verket som en ”fuga, som har slägttycke med Amorina, men, såsom jag tror, bättre än denna”.

Som straff döms hon till arkebusering, men kungen, hertig Carl och Reuterholm gör tillsammans med regeringen upp om att bara utföra en skenavrättning då hennes legala status som soldat är oklar, och de alla har egna planer på att utnyttja hennes starka dragningskraft i olika syften. Två ting äro hvita – Oskuld – Arsenik." Den avslutas: "Du, mitt barn, haf oskuld! Modern scenteknik och scenestetik har gjort det möjligt att iscensätta denna typ av drama.

drottningens juvelsmycke online dating-45drottningens juvelsmycke online dating-35drottningens juvelsmycke online dating-26

Her father was Count Adolf Fredrik Munck af Fulkila, and her mother was the actress Clara: Count Adolf Fredrik Munck af Fulkila was said to be the biological father of the king and lover of the Queen, Sophia Magdalena of Denmark.